მარტივი გზა იყო ჯანმრთელი!
არ ხართ დარეგისტრირებული? დარეგისტრირდით! ონლაინ კაბინეტში რეგისტრაციისთვის მიმართეთ რეცეფციის თანამშრომელს. იგი გადმოგცემთ კაბინეტის ნომერს, რომლითაც გაივლით რეგისტრაციას. წარმატებით გავლილი რეგისტრაციის შემდეგ აქტივაციის შეტყობინება გადმოიგზავნება თქვენს ელ-ფოსტაზე. რეგისტრაცია